BrumBassen 
ved Stine Tang Hansen

Den private pasningsordning i Brædstrup

Velkommen til BrumBassen

Rigtig hjerteligt velkommen til
 BrumBassens hjemmeside. 
Og rigtig hjerteligt velkommen til en verden set i børnehøjde!


Værdiord:

Nærvær/ Tryghed

Nærvær er mange ting. Men i Brumbassen sættes det nære forhold til hvert enkel barn meget højt. At være nærværrende betyder, at jeg er tilstede i nuet. Jeg er sammen med børnene, og børnene er sammen med mig!
Nærvær giver tryghed og tryghed er ligemed et vigtig fundament for om et barn trives eller mistrives, lykkes eller mislykkes!
I et godt forældre samarbejde er nærvær og tryghed alt overskyggende. Hvis i som forældre ikke føler jer trygge ved at aflevere jeres barn, vil dette påvirker jeres barns hverdag.
Jeg går meget op i at forældre samarbejdet fungere. Selvfølgelig kan man ikke svinge lige godt med alle. Men alle forældre der kommer i mit hjem, vil møde mig som en nærværrende person, der interesser sig for hvem I er som forældre, og hvilket familieliv I har. 
Vi skal ikke være "venner", men vi skal kunne være så trygge ved hinanden, at er der noget omkring barnet, eller noget i familielivet der kan have indflydelse på barnets trivsel, skal der være åbenhed og tryghed til at kunne sig det.

Anderkendelse/ Respekt

Hvem ønsker ikke sig et liv fuld af anderkendelse og respekt?

Det lille barn fortjener det i hvert fald. 

I Brumbassen er anderkendelse en selvfølge. Intet barn er bare en del af en gruppe, men gruppen en del af hvert enkelt barn!

Jeg anderkender hvert enkelt barn ved at vise forståelse, respekt og omsorg for lige præcis den situation barnet står i. 


Læring:

I dagens Danmark passer man ikke bare børn. Nej man er ansat til at udfylde et barns hverdag med god læring!

Et barn er som en lille svamp, der bare suger viden til sig.  Dette har børn nu altid gjort. Det nye er, at der skal være fokus på den gode læring. Målet er ikke det vigtigste mere, nu er det vejen til målet!

I Brumbassen er den gode læring lige så vigtig som en god og solid kost. Jeg fokusere på hvilken læring det enkelt barn får. Nogle ting kan virke ligegyldige, men ofte er det i de helt små situationer, hvor den største læring finder sted.

Naturen er et fuldstændig fantastisk sted for alt god læring i børnehøjde. Derfor er vi i BrumBassen også ude så meget som muligt.


Fokus områder:

Sprog:

Sproget har aldrig været vigtigere end nu. Børn skal kunne mere og mere. Inden børnene går ud af 1.klasse skal de have knækket læsekode. Dette betyder at allerede helt ned i 2 års alderen, er det vigtig at sætte fokus på sproget. 

Her i BrumBassen er sproget på dagsorden hverdag. Altid i form at en masse snak, genkendelige sange, to mands kommunikation, højt læsning og meget meget mere. 

Jeg ligger stor vægt på et tæt samarbejde med jer forældre, for at støtte barnet bedst muligt.


Natur:

Jeg hørte engang en mand fra Frilufts Rådet sige: " At børn i dag er naturblinde". Mange børn får ikke lov at opleve naturen som den er. Altså se de høje træer i skoven. Kravle i skovbunden. Fange regnorme. Hoppe i muldvarpeskuddene. Dyrke grønsager m.m. 

Dagligdagen i BrumBassen tager udgangspunkt i naturen. Vi er ude så meget som muligt, helst to gange om dagen. En gang om ugen,  hvis vejret tillader det, tager vi på cykeltur. Med cyklen kan vi nå et godt stykke ud af naturstien, hvor der både er køer, skov, marker og meget meget mere at se og opleve. 

Ellers er det den nære natur lige rundt om hjørnet vi fordyber os i. Ring Sø ligger kun et stenkast fra dagplejen. Og vind i håret og græs til knæene findes 100 meter op af vejen.

Så BrumBassen er for ude børn!


Så vi klar til Anemonetur i skoven April 2017.
Alma og Sophia sidder godt i cykelkassen.
De elsker at cykle rundt, og der bliver altid talt meget om alt det vi oplever på vores vej.
Hele vinter halvåret er vi i mini hallen en gang om ugen. Her bliver de store armbevægelser brugt, og grov motorikken styrkes. Især dans til musik bliver der brugt meget tid på.

Motorik:

Børn der har det svært motorisk, kan få svært ved indlæring senere i livet! Flere undersøgelser påpeger denne påstand. 

Derfor har jeg som privat børnepasser stor fokus på hvert barns motorisk evner. Ingen børn er ens, så ikke to børn kan det samme på samme tid i livet. Nogle børn går når de er 11 måneder, andre når de er 16 måneder. intet er mere rigtig end andet.  Men det er vigtig at alle børn får simuleret alle deres sanser, så når de starter i børnehave, er de så klar som muligt til en hverdag fuld med motoriske udfordringer. 

Motorik er ikke bare motorik. En god motorik i alderen 0-3 år er fuldstændig grundstenene for barnets videre færten i livet. Derfor er motorik en vigtig del i hverdagen i BrumBassen.


"Smil Johannes, vi er på"
Når kameraet bliver fundet frem, ved børnene godt, at så er der sjov i vente!!!