BrumBassen 
ved Stine Tang Hansen

Den private pasningsordning i Brædstrup

Hvornår må barnet ikke komme i dagpleje?

Retnings linjerne er fundet på Sundhedsstyrelsens hjemmesiden.
Eller taget ud fra egne erfaring som dagplejemor.

Øjenbetændelse:

Børn med svær øjenbetændelse må ikke komme i dagpleje!

- Hvis der er øjenbetændelse med stærkt pusflåd

- Hvis der er øjenbetændelse og tydelig lysskyhed

- Hvis der er øjenbetændelse og påvirket almentilstand


Et barn med de nævnte symptomer bør tilses af en læge.


Når banet har været i behandling i  1-2 døgn, og der ikke længere er pusflåd, lysskyhed eller påvirket almentilstand, må barnet igen komme i dagpleje.


Skoldkopper:

Smitte:
Smitter fra 7 dage efter udsættelse. Eller 3 døgn før udslættets frembrud. Smitter til 5 dage efter udslættets frembrud, eller indtil der ikke er fremkommet nye blærer i 2 dage, og blærerne er tørret ind.

BrumBassen modtaget barnet:
Når blærerne på hænder og hovedet/ansigt er tørret ind, og almentilstand ikke længere er påvirket.
OBS stor infektions risiko ved åbne blærer.

Ansvaret for infektions risikoen ligger altid ved forældrene. Et barn der kommer i dagpleje, skal kunne indgå i dagligdagen uden hensyntagende til blærer og sår.

Hånd - fod og mundsyge:

Når blærerne lige er brudt ud, er det bedst at beholde barnet hjemme 1-2 dage. 
Barnet kan være smertepåvirket, og appetitten kan være lille, pga. blæner i munden. 
Barnet må  komme i dagpleje, når almentilstanden tillader det.
OBS der er øget risiko for infektion i udslættet.
Det er altid forældrenes ansvar, hvis barnet bliver sendt af sted med
Hånd - fod og mundsyge.

Forkølelse:

Et barn der er forkølet er smitte med en virus. Barnets almentilstand kan svinge meget og er forskelligt fra barn til barn. Et barn vil i løbet af dagplejen tiden opleve mange forkølelser.
Barnet må gerne komme i dagpleje, hvis det kan følge en almindelig dagligdag.
Tag dog altid højde for, at et barn der  har sovet dårligt om natten, kan have svært ved at klare en hel dag i dagplejen. Så korte dage, hvor forkølelsen er værst, vil være en god ide.

Børnesår:

Børnesår er meget smitsom og overføres med væske fra såret via hænder eller genstande. Smitte kan komme fra raske, der bærer bakterien i næsen.
Børn med børnesår må ikke komme i dagpleje før sårene er tørret ind og skorperne er faldet af.  Selvom der er i værksat behandling, kan sårene godt smitte.
Vær opmærksom på, at det kan tage lang tid.

Mellemørebetændelse:

Mellemørebetændelse smitte alt efter årsag. Hvis der er tale om en virus, smitter den gennem luften ved hoste og nys. Er det en bakterie, vil sygdommen være noget mindre smitsom.

Barnet holdes hjemme til temperaturen er normal og barnet kan følge en almindelig hverdag.

Barnet må gerne komme selvom øret flyder.


Diaré:

Ved diaré forstås pludselig opståede vandtynde afføringer eller flere løse afføringer inde for ét døgn.
Barnet må komme i dagpleje, når det er rask og afføringen er normal.
I tilfælde af Roskildesyge anbefales det, at barnet bliver hjemme 2 dage efter at diaré og opkastning er stoppet.