BrumBassen 
ved Stine Tang Hansen

Den private pasningsordning i Brædstrup

OBS OBS OBS OBS OBS!!!!!
Pr. 1. januar 2020 stiger en fuldtidsplads i Brumbassen til det samme som en kommunal dagplejeplads.
I 2019 koster en kommunal plads:
(3052x11): 12 = 2797 kr. pr. mdr.

Priser i BrumBassen 2019


Pris pr. mdr. i 12 mdr. (ingen betalingsfri måned)

Kommunal tilskud

Egenbetaling 

Samlet pris pr. mdr.:

Samlet egenbetaling i 2018. 

                              6023 kr.

                              2637 kr.

                            8660 kr.

                      31.644 kr.


Pris for en kommunal plads: 2019

Pris pr. mdr. i 11 mdr.

Samlet i 2018


Årlig besparelse. Plus besparelsen til bleer, barnevogn m.m


                        3052 kr.

                      33572 kr.


                     

                       1928  kr.

Pris for en kommunal vuggestueplads:
Pris pr. mdr. i 11 mdr.
Samlet i 2019

Årlig besparelse i forholde til en plads i Brumbassen:

                   
                       36586 kr.

                        
                         4942 kr.

Deltids plads: 2019

25 t/ pr uge.   Koster:  5900kr.   Tilskud ca. 4069 kr.     Egenbetaling   1831 kr.    30 t/pr uge.   Koster:   7000 kr.   Tilskud ca 4883 kr.    Egenbetaling   2117 kr.      
Deltid 25 t/pr uge er med min. 2 fastlagte fridag pr uge.
Deltid 30 t/pr uge er med min. 1 fastlagt fridag pr uge. Der køres med 2 ugers skema, så man frit kan lægge de 60 timer fordelt på 2 uger.

Der kan ikke spares timer sammen.
Falder ferie og fridage på pasningsdage, ydes der ikke pasning anden dag.
 

Depositum:

Ved kontrakt skrivelse på pasning i den private pasnings ordning Brumbassen, vil der blive opkrævet et depositum på det der svarer til en måneds egenbetaling.

Beløbet fratrækkes først betalings måned, når barnet er opstartet.

Springer man fra pladsen, gives pengene ikke retur.