BrumBassen 
ved Stine Tang Hansen

Den private pasningsordning i Brædstrup

Priser i BrumBassen 2019


Pris pr. mdr. i 12 mdr. (ingen betalingsfri måned)

Kommunal tilskud

Egenbetaling 

Samlet pris pr. mdr.:

Samlet egenbetaling i 2018. 

                         6023 kr.

                        2637 kr.

                         8660 kr.

                      31.644 kr.


Pris for en kommunal plads: 2019

Pris pr. mdr. i 11 mdr.

Samlet i 2018


Årlig besparelse. Plus besparelsen til bleer, barnevogn m.m


                        3052 kr.

                      33572 kr.


                     

                       1928  kr.

Pris for en kommunal vuggestueplads:
Pris pr. mdr. i 11 mdr.
Samlet i 2019

Årlig besparelse i forholde til en plads i Brumbassen:

                   
                       36586 kr.

                        
                         4942 kr.

Deltids plads: 2019

25 t/ pr uge.   Koster:  5900kr.   Tilskud ca. 4069 kr.     Egenbetaling   1831 kr.    30 t/pr uge.   Koster:   7000 kr.   Tilskud ca 4883 kr.    Egenbetaling   2117 kr.      
Deltid 25 t/pr uge er med min. 2 fastlagte fridag pr uge.
Deltid 30 t/pr uge er med min. 1 fastlagt fridag pr uge. Der køres med 2 ugers skema, så man frit kan lægge de 60 timer fordelt på 2 uger.

Der kan ikke spares timer sammen.
Falder ferie og fridage på pasningsdage, ydes der ikke pasning anden dag.