BrumBassen 
ved Stine Tang Hansen

Den private pasningsordning i Brædstrup

BrumBassen fra A-Z

Afhentning:

Jeg vil gerne, at der er god tid til afhentning. Der følger normalt altid en lille historie med om dagen. Ellers er det bare virkelig vigtigt, at I som forældre viser, at I har god tid.

Kom helst senest 10 min før luk.

Jeg skal ALTID vide hvem der afhenter, hvis det ikke er mor og far!!!

Kom IKKE for mange af gange. Mit hus er ikke så stort, og det kan virke meget voldsomt på de andre børn.

Søskende er velkommende. De må gerne lege i haven. Men når man er startet i skole, er man for stor til at kører på bilerne/cyklerne. 

Tingene stilles selvfølgelig på plads efter sig!

Afslutning:

Når barnet skal i børnehave inviteres alle forældre og søskende til forældre kaffe. Det plejer at være en hyggelig lille farvel stund. 

Barnet får sin mappe i afskedsgave. 

Astma:

Jeg har selv et Astma børn, så jeg kender rimeligt meget til det. Jeg giver gerne astma medicin, der er ordineret af lægen.

Jeg FORVENTER at I som forældre har 100 % styr på jeres barns astma!!!

Barnet må komme, så længe det kan følge en normal hverdag. Uden for meget hensynstagende til dagens aktiviteter.

HUSK ALTID at barnets medicin skal være i tasken!

Barnets mappe:

Igennem hele den tid barnet er i Brumbassen, vil der blive tage billeder som bliver sat i en mappe med fortælling til. 

Barnet får mappen som afskedsgave når de holder, og kan bruges den første tid i børnehaven til at snakke ud fra.

Barnevogn:

Jeg har barnevogne til alle der sover ude. Hvert barn får sin egen "sove pose". Alle madrasser og duner kommer ind hver dag.

Betaling:

Betalingen for pladsen skal være til rådighed på min konto den sidste bank dag i måneden. Der betales altid forud. 

Ved forsent betaling kommer der et rykkegebyr på 250 kr. Ved gentagende manglende betaling, kan jeg opsige barnet med 1 dags varsel.

Bleer:

Jeg køber de bleer, jeg på det givende tidspunkt synes er de bedste. Hvis man vil have et specielt mærke, må man selv medbringe disse.

Bil:

Jeg har bil, og ved kun 3 børn eller der under, kan det ske jeg kører en tur. Dette vil I altid blive informeret om, og I vil blive bedt om at sætte autostolen fast i min bil om morgen.

Børne / straffe attester:

Alle i husstanden over 15 år (pasningsordnings hjemmet) skal kunne aflevere ren børne og straffe attest til kommunen på forespørgsel.  

Børnehave start:

Den måned barnet fylder 3 år, starter det i børnehave (Horsens kommune). 

Hvis jeg har mulighed for det, tager vi på besøg og laver en overlevering.

Jeg udarbejder noget skriftligt, der kort tegner et billede af barnet. I som forældre underskriver dette, inden det bliver givet videre til børnehaven.

Ca. 3 måneder inden børnehave start, snakker vi lige kort om, hvilken udfordringer barnet har. Er der nogle områder vi skal sætte ekstra ind på osv.

Cykel tilladelse:

Et barn kan kun blive indskrevet i BrumBassen, hvis der samtidigt bliver givet tilladelse til, at jeg må transportere barnet i min ladcykel.

Alle børn er spændt fast, og har godkendt cykelhjelm på.

Deltid:

Det kan være muligt at få en deltidsplads. (se dette under priser!)

Jeg kan dog godt sige nej til at et barn går fra heltid til deltid eller omvendt. Dette vurdere jeg ud fra et samlet skøn.

Depositum

Ved kontrakt skrivelse i Brumbassen betales et depositum på det der svarer til en måneds egen betaling. Beløbet fratrækkes første måneds betaling.

Springer man fra pladsen gives pengene ikke retur.

Man er først 100 % sikker på pladsen, når der er skrevet kontrakt!

Erstatning:

Der ydes ikke erstatning ved ødelagt tøj, eller på legetøj børnene har med hjemmefra, hvis dette går i stykker.

Ferie/lukket

Ferie/lukke planen ligger altid tilgængeligt på hjemmesiden. 

Ferieplanen går normalt ca 1 1/2 ud i fremtiden, så man altid har de bedste muligheder for at planlægge.

Man er selv ansvarlig for at holde øje med ferie/lukke dage!

Fototilladelse:

Jeg tager mange billeder! Mange bliver brugt her på hjemmesiden eller bliver sat i barnets bog. 

I kontrakten tilkendegiver I som forældre, om I ønsker at billeder af jeres børn må bruges her på hjemmesiden.

Forsikring:
Alle børn skal selv have en ULYKKESFORSIKRING. 
Jeg har INGEN forsikringer der dækker skader på børn!!!!!
BrumBassen har en erhversforsikring . 

Fødselsdag:

Vi holder altid barnets fødselsdag i BrumBassen. Hvis man bor i cykel afstand, kommer vi gerne ud. 

Det er meget forskelligt hvordan vi fejre barnet, dette er altid i samarbejde med forældrene. Der ligger ingen pres på, at man som forældre skal gøre det helt store!

Fødselsdagskort:

Vi laver ikke de vilde kreative ting i Brumbassen. Men vi laver ALTID et personligt fødselsdags kort, hvis en nær i familien har fødselsdag.

Børnene går meget op i det!  Og det er et vigtigt pædagogisk redskab.

Så kom endelig at sig i god tid, hvis I skal til fødselsdag.

Hallen:

Når det er muligt, har vi minihallen en gang om ugen i perioder i løbet af vinteren. Her tager vi op og leget med de andre børn. 

Ved opstart af nyt barn, eller hvis et barn er for lille til at sidde i cyklen, kommer vi ikke i hallen.

Indkøring:

Når tiden nærmere sig for at barnet skal starte i BrumBassen, aftaler vi hvordan indkøringen skal være. Der er aldrig to børn der er ens, og derved heller ikke to indkøringer.

Normalt er mor/far med den første dag (et par timer). Næste dag prøver vi at vinke farvel. (barnet bliver hentet kort tid efter). Derefter tager vi dagene som det nu bedst passer barnet.

Nogle børn tager kun 1 uge om indkøring, andre kan tage et par måneder.


VIGTIGT: Det er normalt kun den første dag, man er med som forældre. Det er vigtigt, at jeg så hurtigt som muligt, selv lærer barnet at kende og omvendt. Så derfor er der ingen forældre der får lov at blive forlænge!


Farvel forgår i bryggerset, hvor vi vinker farvel i vinduet. (Afsked skal ikke tage forlænge.)  Dog skal jeg lige vide de vigtigste ting omkring søvn, mad osv.

Kontrakt:

Nogle måneder før start skal kontrakten underskrives. 

Ingen underskrivning skal man have læst afsnittet om BrumBassen A-Z godt igennem, da man skal erklære at være indforstået med alle punkterne.

Når kontrakten er underskriftet er begge partner er den 100 % gældende. 

Det vil sige, at man har opsigelsefrist gældende, det der står i kontrakten.

Kost:

Se under afsnittet øverst kost! (Under Nyder)

Kursus dage:

Jeg vil rigtig gerne blive klogere på mit fag. Derfor kan der forkomme kursusdage i løbet af året. BrumBassen vil da være lukket, og man skal selv finde pasning. 

Dagene varsles altid i rigtig god tid.

Kvitterings sedler:

Hver måned skal I som forældre skrive under på, at jeg har modtaget x antal penge i betaling for pladsen. 

Legestuen:

Når børnegruppen og vejret tillader det, tager vi i legestue i Tønning-Træden børnehave. Her mødes vi med to andre private pasningsordninger. 

Medicin:

Jeg giver gerne medicin, hvis det er læge ordineret. 

Jeg modtager IKKE børn der har fået smertestillende fx. Panodil inden de kommer. Jeg ser det som et tillidsbrud at sende børn afsted, hvis det er for at skjule et barnets tilstand.

Nyheder:

Nyheder bliver altid slået op på forsiden af hjemmesiden.

Uge kalenderen over vores aktiviteter hænger på skabet i bryggeret. 

Man er selv ansvarlig for at holde sig opdateret igennem hjemmesiden.

Opsigelse:

Kontrakten løber som udgangspunkt altid til den måned barnet skal starte i børnehave. (3 år)

I har som forældre, skriftligt, en måneds opsigelse altid fra d. 1. i måneden.

Jeg kan, hvis samarbejdet ikke fungere, der er problemer med betalingen, eller at jeg vurdere, at jeg ikke er den rette til at passe jeres barn, kan jeg opsige kontrakten med 2 måneds varsel. 

I skal så selv finde et andet pasnings tilbud.

Parkering / færdsel på Søkildevej 

Der må parkers på den grønne areal mellem fortorv og vej. VIGTIGT at man ikke holder på tværs af fortorvet foran lågen. Herved spærrer man for at folk kan komme forbi.

Der henstilles til, at man så vidt muligt slukker bilen når man aflevere og henter.

FART: husk at overholde fartgrænsen hen ad Søkildevej!!!!

Plads garanti / søskende

Der er ingen plads garanti for en plads, hvis man har haft et barn i BrumBassen. Men jeg vil selvfølgelig gøre hvad jeg kan. 

Pladserne bliver i øjeblikket booket op længe før børnene er født. 

Men man er altid velkommen til at blive skrevet op på venteliste.

Prisstigning:

Prisstigning sker normalt til den 1. januar. 

Pladsen stiger altid med det som det kommunale tilskud stiger med.

 Jeg vælger selv, hvor meget jeg vil lade egen betalingen stige med.

Den endelige takst for det kommende år, kendes først sidst i november!

Praktikant:

Det kan forekomme, at jeg har en praktikant. Dette vil være en skoleelev fra 7-8 klasse, der skal følge livet og hverdagen i en privat pasningsordning.

I vil som forældre altid for besked herom.

Priser:

Prisen for en fuldtidsplads 2019 er på 8660 kr.

Prisstigning sker altid med virkning fra 31.12 og gælder der kommende år.

Omkring sidst i november vil de nye priser blive slået op på forsiden.

Privat hjem: 

Min private pasningsordning er også mit private hjem! 

Dette beder jeg alle respektere.

Mine egne børne er for det meste hjemme om eftermiddagen. Ligeledes har min mand Bo fridage, hvor han er hjemme hele dagen.

Børnene må ikke komme i stuen. Dette lærer de meget hurtigt.

Refundering:

Der er ingen refundering, hvis barnet har længere syge perioder eller ferier uden for min ferie.

Rygning:

Der er 100 % røgfrit!

Dette betyder også at jeg ikke modtager børn og deres ting, hvis de til hverdag lugter af røg. 

Dette kan medføre til kontrakt opsigelse med 1 dags varsel. 

Skærpet indberetningspligt:

Jeg har skærpet indberetningspligt. Dette betyder at jeg SKAL indberette til kommunen ved mistanke om, at et barn mistrives, eller lider overlads. 

Der behøver ikke at være direkte beviser i en sag.

Solcreme:

Jeg sørger for at børnene får solcreme på (faktor 30) om eftermiddagen.

Jeg FORVENTER at børnene er smurt ind når de kommer om morgen på de dele af kroppen, der vil komme i kontakt med solen om formiddagen.

Spisetider:
Morgenmad serveres fra kl. 6:15-7:15 
Formiddagsmad er fra kl.  8:15-8:45  (kommer barnet herefter, forventer jeg at det kan klare sig til kl. 11:00)
Frokost kl. 11:00
Eftermiddagsmad ca. kl. 15:00 (gives når alle er oppe efter lur)

Sygdom:

Hvis jeg bliver syg, vil I blive kontakte så hurtigt som muligt. I skal da selv finde pasning til jeres barn. (pt. har jeg ikke været syg siden jeg startede op 1. august 2015)


Ved længerevarende sygdom: I skal som forældre betale de første 14 dag, herefter kan I stoppe betaling, hvis ikke pasningsordningen er startet op. 

Ved længerevarende sygdom kan pasningsordningen forsætte med ansættelse af en godkendt vikar. 

Sygdom Børn: / ringe hjem

Se retningslinjer øverste under "syge børn". 

Jeg vil rigtig gerne have besked så hurtigt som muligt, hvis et barn er sygt, og også gerne hvad det fejler. 

Jeg skal altid have et nummer, hvorpå jeg kan få fat på en forældre i tilfælde af, at barnet bliver sygt.  

Som en lille tommelfingerregel skal barnet kunne klare en helt almindelig dagligdag i pasning, før det må komme. Så hvis der skal tages for mange særlige hensyn, er barnet ikke rask nok, og må derfor blive hjemme.

Søvn:

Formiddagslur gives hvis det er nødvendigt.  Luren tages fra når barnet kan undværre den.

VIGTIGT infomation: Jeg har ikke mulighed for at vugge eller køre børnene i søvn. Derfor er det meget vigtigt, at når de kommer, kan de stilles til at sove i barnevognen uden andet end et lille "God nat og sov godt"

Alle børn sover til middag. Omkring 2- 2 1/2 års alderen kommer børnene ind og sover på madras.

Tasken:

Hvad skal barnet have med?

Dette kommer an på års tiden. Så det er altid i samråd med mig.

VIGTIGT: Pak kun en taske/pose. Jeg har ikke meget plads, og med 5 børn bliver det til mange tasker, hvis alle har to med.

Jeg forventer, at tasken bliver taget med hjem til weekenden, hvor den bliver kigget igennem.

Tavshedspligt:

I kan som forældre regne med, at jeg ikke videre fortæller fortrolige oplysninger!

Lige ledes har I som forældre også tavshedspligt, hvis I bliver gjort bekendt med noget omkring et andet barn.

Tilskud:

Tilskuddet søges på nettet i den kommune man er bosat. 

Tilskuddet bliver indsat forud den sidste bank dag i måneden.

Toilet:

Jeg "træner" ikke børnene til at blive renlige. 

Når barnet er omkring 2 1/2 år , begynder jeg at skrifte deres ble ude ved toilettet. Barnet får lov at sidde på toilettet, med barnesæde. Men kun i et kort øjeblik. 

Jeg bruger ikke potte!

Omkring 2 år og 9 mdr. er der "faste" toilettider.

(VIGTIGT dette foregår altid i samarbejde med børnene. Der er ingen tvang!!)

Først når et barn selv kan mærke at det tisser i bleen, først der, kan man begynde at øve renlighed.

Det er langt fra alle børn, der er uden ble, når de forlader Brumbassen.

Tøj/påklædning:

Husk at jeres barn skal kunne bevæge sig frit. Så ingen stramme bukser der mindsker deres bevægelsesfrihed!

Når jeres barn skal begynde at gå på toilet, er det MEGET vigtigt, at de har tøj på, som de selv kan øve sig i at få op og ned. 

Vaccinationer:

Brumbassen modtager KUN børn der følger sundhedsstyrelsens anbefalinger af vaccinationer.

Vikar:

Jeg har muligheden for at tilkalde en vikar. Dette har jeg dog aldrig gjort. 

Dette gøres kun i meget særlige tilfælde, og aldrig i forbindelse med ferie.