BrumBassen 
ved Stine Tang Hansen

Den private pasningsordning i Brædstrup

KURSUSDAGE I MARTS 2019

Jeg har været så heltdig, at kunne komme på et 3 dags kursus i Børns motorik, sansning og bevægelse.

Derfor har BrumBassen lukket disse dage: 

Fra d. 11. - 13.  marts 2019


Efteråret står for døren, og vi spiser alt hvad vi kan høste derfra.

Ferieplanen helt frem til og med uge 7 2020 ligger klar!
(Ligger under ferie kaldender (under mere))

P.t ingen ledig plads før sommeren 2020!

Ændring af titel!

På lands plan er det nu blevet til, at vi ikke må kalde os Private Dagplejere mere. 

Derfor har jeg ændret navnet til 

Den private pasningsordning BrumBassen.

Alt andet er som før!

Ny Person data lov

BrumBassen har fået til opgave, at infomere alle forældre, omkring hvordan opbevaringen af personligt data forgår i BrumBassen. Dette er under udarbejdelse, og bliver til et dokument som vedhæftets kontrakten.


NYT I 2018   -  KURSUSDAGE

Jeg ønsker hele tiden, at få mere viden omkring mit arbejde med børnene..

Dette kan kun ske via forskellige kursuser.

Derfor vil der for fremtiden forkomme kursusdage. 

Disse dage vil altid varsles min. 3 mdr. før.

Dagene bliver som lukkedage, og forældrene skal selv finde pasning!


Fra d. 31.12.2018 stiger egen på alle pladserne! 


Fuldtid stiger til 2600 kr. i egenbetaling

30 timer stiger til 2100 kr. i egenbetaling

25 timer stiger til 1800 kr. i egen betaling


Det tilskuddet stiger med, stiger pladsen ligeledes.
Værdiord:
Nærvær, Anderkendelse og Læring

Fokus områder:
Sprog, Natur og Motorik


Velkommen til det private pasningstilbud BrumBassens hjemmeside. 
Her kan i som forældre kigge rundt på siden, og forhåbentligt finde svar på, hvad BrumBassen er for et pasningstilbud
Ved spørgsmål skal i endelig bare kontakte mig. Gerne i gennem kontakt siden.

Hvorfor vælge privat - og hvorfor vælge BrumBassen?

Jeg har arbejdet som kommunal dagplejer i 8 år.

Den kommunale dagpleje er et super sted. Men der er mange faste rammer og overordnet mål der sættes kommunalt. Dette gør til tider at ens egen bestemmelse er meget lille.

Derfor valgte jeg at blive privat. Jeg styrer 100 % selv mit pasningstilbud, og sætter selv rammerne for, hvad JEG synes et super pasningstilbud skal indholde.

Fx. bestemmer jeg selv, om jeg vil oprette deltidspladser. Eller om et barn skal blive et par måneder mere inden børnehave start. Eller bare at yde en bedre og bredere service.

Så hvis man som forældre godt kan lide det meget nære miljø,  og har mulighed for at holde fri/ferie med sit barn. Ja, så er et privat pasningstilbud et godt sted. 

Og BrumBassen vil da være et naturligt valg!


Når man vælger privat pasning, vælger man 100 % selv hvem der skal passe sin guldklump!


Samarbejde

Jeg har et godt og tæt samarbejde med de andre private børnepassere i Brædstrup. Der er Sommerfuglen, Anne Mettes dagpleje(Tønning) og Frugthaven som også ligger her i Brædstrup by. 

Derud over kommer jeg, når børnegruppen er til det, i legestue ude i Tønning-Trædens børnehave. 

Her holder vi legestue i børnehavens lokaler. Dette giver en naturlig overgang mellem dagpleje og børnehave, for de børn der vælger Tønning-Træden.

I vinter halvåret mødes vi en gang om ugen i minihallen i Brædstrup til leg og socialt samvær. 


Hvad er et privat pasningstilbud?

Via Horsens kommunes hjemmeside, kan man finder rigtig god information om, hvad et privat pasningstilbud er efter § 78. 

Her er der svar på mange af de spørgsmål i som forældre måske har.

Gå ind på www. horsens.dk  skriv privat børnepasningPå tur til Ring Sø, hvor der bliver smidt sten i søen.
Hver BrumBassen har en lille spand, hvori der bliver samlet sten hele vejen ned til søen.