BrumBassen 
ved Stine Tang Hansen

Den private pasningsordning i Brædstrup

D. 26. juli 2019.

Tak til Jyske Bank for 5 drikkedunke til 5 BrumBasser!


Takster for 2020

Fra d. 1. januar (betaling 31.12.19) stiger en fuldtidsplads op til det samme som en kommunal dagpleje. I tilfælde af at prisen for en kommunal plads falder, bibeholdes taksten fra 2019.

Den endelig takst kendes først sidst i november 2019.

Taksten for deltidspladserne stiger i sammen omfang, men selvfølgelig med  det samme beløb i forskel på en fuldtids og deltidsplads som der er i dag.

30 timer 500 kr. sparet pr. mdr.

25 timer 800 kr. sparet pr. mdr.


NYE ÅBEN/ LUKKETIDER FRA 1. JULI 2020

De nye tider gælder dog kun de nye børn der indskrives i Brumbasse herefter. 

Alle der er startet inden 1. juli 2020 kører med de gamle åben/lukkertider.


Velkommen til Mads der startede d. 18. marts.

Han er lillebror til Ingrid, der var Brumbasse for 3 år siden.

Ferieplanen helt frem til og med uge 42 2020 ligger klar!
(Ligger under ferie kaldender (under mere))

Første ledige plads er 1. juli 2020

Ændring af titel!

På lands plan er det nu blevet til, at vi ikke må kalde os Private Dagplejere mere. 

Derfor har jeg ændret navnet til 

Den private pasningsordning BrumBassen.

Alt andet er som før!

Ny Person data lov

BrumBassen har fået til opgave, at infomere alle forældre, omkring hvordan opbevaringen af personligt data forgår i BrumBassen. Dette er under udarbejdelse, og bliver til et dokument som vedhæftets kontrakten.


NYT I 2018   -  KURSUSDAGE

Jeg ønsker hele tiden, at få mere viden omkring mit arbejde med børnene..

Dette kan kun ske via forskellige kursuser.

Derfor vil der for fremtiden forkomme kursusdage. 

Disse dage vil altid varsles min. 3 mdr. før.

Dagene bliver som lukkedage, og forældrene skal selv finde pasning!Værdiord:
Nærvær, Anderkendelse og Læring

Fokus områder:
Sprog, Natur og Motorik


Velkommen til det private pasningstilbud BrumBassens hjemmeside. 
Her kan i som forældre kigge rundt på siden, og forhåbentligt finde svar på, hvad BrumBassen er for et pasningstilbud
Ved spørgsmål skal i endelig bare kontakte mig. Gerne i gennem kontakt siden.

Hvorfor vælge privat - og hvorfor vælge BrumBassen?

Jeg har arbejdet som kommunal dagplejer i 8 år.

Den kommunale dagpleje er et super sted. Men der er mange faste rammer og overordnet mål der sættes kommunalt. Dette gør til tider at ens egen bestemmelse er meget lille.

Derfor valgte jeg at blive privat. Jeg styrer 100 % selv min pasningsordning, og sætter selv rammerne for, hvad JEG synes en super pasningsordning skal indholde.

Fx. bestemmer jeg selv, om jeg vil oprette deltidspladser. Eller om et barn skal blive et par måneder mere inden børnehave start. Eller bare at yde en bedre og bredere service.

Så hvis man som forældre godt kan lide det meget nære miljø,  og har mulighed for at holde fri/ferie med sit barn. Ja, så er en privat pasningsordning et godt sted. 

Og BrumBassen vil da være et naturligt valg!


Når man vælger privat pasning, vælger man 100 % selv hvem der skal passe sin guldklump!


Samarbejde

Jeg har et godt og tæt samarbejde med den anden private pasningsordning Sommerfuglen som også er bosat i Brædstrup. 

Derudover kommer jeg, når børnegruppen er til det, i legestue ude i Tønning-Trædens børnehave. 

Her holder vi legestue i børnehavens lokaler. Dette giver en naturlig overgang mellem dagpleje og børnehave, for de børn der vælger Tønning-Træden.

I vinter halvåret mødes vi n i minihallen i Brædstrup til leg og socialt samvær. 

Vi besøger med jævne mellemrum det lokale plejehjem, hvor vi leger og hygger os med de ældre.


Hvad er en privat pasningsordning!

Via Horsens kommunes hjemmeside, kan man finder rigtig god information om, hvad en privat pasningsordning er efter § 78. 

Her er der svar på mange af de spørgsmål i som forældre måske har.

Gå ind på www. horsens.dk  skriv privat børnepasning