BrumBassen 
ved Stine Tang Hansen

Privat dagpleje i Brædstrup

Pr. 31.12.2017 stiger prisen med det tilskuddet stiger med rundet op til hele og halve hundrede.

Deltidspladserne siger derudover med 200 kr. i egenbetaling pr. mdr.

Priser i BrumBassen 2017


Pris pr. mdr. i 12 mdr. (ingen betalingsfri måned)

Kommunal tilskud

Egenbetaling 

Samlet pris pr. mdr.:

Samlet egenbetaling i 2017. 

                         5715 kr.

                        2415 kr.

                        8130 kr.

                   28.980 kr.


Pris for en kommunal plads:

Pris pr. mdr. i 11 mdr.

Samlet i 2017


Årlig besparelse. Plus besparelsen til bleer, barnevogn m.m


                      2.849 kr.

                      31.339 kr.


                     

                       2.419 kr.

Pris for en kommunal vuggestueplads:
Pris pr. mdr. i 11 mdr.
Samlet i 2017

Årlig besparelse i forholde til en plads i Brumbassen:

                   
                       34.551 kr.

                        
                         5.631 kr.

Deltids plads: 2017

25 t/ pr uge.   Koster:  4875 kr.    Tilskud 3656    Egenbetaling   1219 kr.               
30 t/pr uge.   Koster:   5525 kr.     Tilskud  4050  Egenbetaling   1475 kr.             
Fra 31.12.2017 stiger egenbetalingen til 1400 kr. for 25 t/pr uge
og 1600 kr. for 30 t/pr uge deltidspladser.

Deltid 25 t/pr uge er med min. 2 fastlagte fridag pr uge.
(som udgangspunkt)

Deltid 30 t/pr uge er med min. 1 fastlagt fridag pr uge. Der køres med 2 ugers skema, så man frit kan lægge de 60 timer fordelt på 2 uger.

Der kan ikke spares timer sammen.
Falder ferie og fridage på pasningsdage, ydes der ikke pasning anden dag.