BrumBassen 
ved Stine Tang Hansen

Privat dagpleje i Brædstrup

Pr. 31.12.2017 stiger prisen med det tilskuddet stiger med rundet op til hele og halve hundrede.

Deltidspladserne siger derudover med 200 kr. i egenbetaling pr. mdr.

Priser i BrumBassen 2018


Pris pr. mdr. i 12 mdr. (ingen betalingsfri måned)

Kommunal tilskud

Egenbetaling 

Samlet pris pr. mdr.:

Samlet egenbetaling i 2018. 

                         5913 kr.

                        2437 kr.

                         8350 kr.

                     29.244 kr.


Pris for en kommunal plads:

Pris pr. mdr. i 11 mdr.

Samlet i 2018


Årlig besparelse. Plus besparelsen til bleer, barnevogn m.m


                        3005 kr.

                      33.055 kr.


                     

                       3.811 kr.

Pris for en kommunal vuggestueplads:
Pris pr. mdr. i 11 mdr.
Samlet i 2018

Årlig besparelse i forholde til en plads i Brumbassen:

                   
                       35728 kr.

                        
                         6484 kr.

Deltids plads: 2018

25 t/ pr uge.   Koster:  5.400kr.   Tilskud ca. 4.00   Egenbetaling   1.400 kr.        30 t/pr uge.   Koster:   6.400 kr.   Tilskud ca 4.800  Egenbetaling  1.600 kr.      

Deltid 25 t/pr uge er med min. 2 fastlagte fridag pr uge.
(som udgangspunkt)

Deltid 30 t/pr uge er med min. 1 fastlagt fridag pr uge. Der køres med 2 ugers skema, så man frit kan lægge de 60 timer fordelt på 2 uger.

Der kan ikke spares timer sammen.
Falder ferie og fridage på pasningsdage, ydes der ikke pasning anden dag.