BrumBassen 
ved Stine Tang Hansen

Privat dagpleje i Brædstrup

Ferieplanen helt frem til og med sommeren 2019 ligger nu klar!
(Ligger under ferie kaldender (under mere))

P.t ingen ledig plads før sommeren 2020!


NYT I 2018   -  KURSUSDAGE

Jeg ønsker hele tiden, at få mere viden omkring mit arbejde med børnene..

Dette kan kun ske via forskellige kursuser.

Derfor vil der for fremtiden forkomme kursusdage. 

Disse dage vil altid varsles min. 3 mdr. før.

Dagene bliver som lukkedage, og forældrene skal selv finde pasning!


Fra d. 31.12.2018 stiger egen på alle pladserne! 


Fuldtid stiger til 2600 kr. i egenbetaling

30 timer stiger til 2100 kr. i egenbetaling

25 timer stiger til 1800 kr. i egen betaling


Det tilskuddet stiger med, stiger pladsen ligeledes.HUSK

at kigger under dagbog.

Der bliver nogle af alle de sjove ting lagt op, som vi laver.

Her er Johannes og Sophia ude at lufte spandene!

VI FLYVER MED SKO
 FRA ECCO   
TORVET 2 HORSENS
Så flyver alle 5 Basser rundt i de dejligste vinterstøvler fra ECCO.

Alle børn i Den Private Dagpleje BrumBassen, kan købe sko til 50% af normal prisen ved ECCO Torvet 2 i Horsens.

D. 7. december var der tilsyn fra kommunen. Alt blev fundet i den fineste orden!


Værdiord:
Nærvær, Anderkendelse og Læring

Fokus områder:
Sprog, Natur og Motorik


Velkommen til den private dagpleje BrumBassens hjemmeside. 
Her kan i som forældre kigge rundt på siden, og forhåbentligt finde svar på, hvad BrumBassen er for en dagpleje.
Ved spørgsmål skal i endelig bare kontakte mig. Gerne i gennem kontakt siden.

Hvorfor vælge privat - og hvorfor vælge BrumBassen?

Jeg har arbejdet som kommunal dagplejer i 8 år.

Den kommunale dagpleje er et super sted. Men der er mange faste rammer og overordnet mål der sættes kommunalt. Dette gør til tider at ens egen bestemmelse er meget lille.

Derfor valgte jeg at blive privat. Jeg styrer 100 % selv min dagpleje, og sætter selv rammerne for, hvad JEG synes en super dagpleje skal indholde.

Fx. bestemmer jeg selv, om jeg vil oprette deltidspladser. Eller om et barn skal blive et par måneder mere inden børnehave start. Eller bare yde en bedre og bredere service.

Så hvis man som forældre godt kan lide det meget nære miljø,  og har mulighed for at holde fri/ferie med sit barn. Ja, så er en privat dagpleje et godt sted. 

Og BrumBassen vil da være et naturligt valg!


Når man vælger privatpasning, vælger man 100 % selv hvem der skal passe sin guldklump!


Samarbejde

Jeg har et godt og tæt samarbejde med de private dagplejere Sommerfuglen, Anne Mettes dagpleje(Tønning) og Frugthaven som også ligger her i Brædstrup by. 

Derud over kommer jeg, når børnegruppen er til det, i legestue ude i Tønning-Trædens børnehave. 

Her holder vi legestue i børnehavens lokaler. Dette giver en naturlig overgang mellem dagpleje og børnehave, for de børn der vælger Tønning-Træden.

I vinter halvåret mødes vi private dagplejere en gang om ugen i minihallen i Brædstrup til leg og socialt samvær. Sæsonen 2017/2018 har vi desværre ikke hallen fast hver ugen.


Hvad er en privat dagplejer?

Via Horsens kommunes hjemmeside, kan man finder rigtig god information om, hvad en privat pasnings ordning er efter § 78. 

Her er der svar på mange af de spørgsmål i som forældre måske har.

Gå ind på www. horsens.dk  skriv privat børnepasningDer spises eftermiddagsmad uden for.
Maden smager bare langt bedre i det fri!